Przewozy ponadgabarytowe w kontekście przewozów intermodalnych

 Przewóz intermodalny jest to połączony transport ładunków, który odbywa się kilkoma rodzajami transportu, przy którym firma ponosi odpowiedzialność za całą przesyłkę, nawet jeśli dostawa odbywa się różnymi rodzajami transportu (na przykład, morzem, koleją i autostradą).11294461_1586399818278658_191588753_o

Skuteczność intermodalnego przewozu polega w wyzyskaniu przewag każdego rodzaju transportu; przy tym kryteriami mogą występować nie tylko koszt wysyłki, lecz także szybkość i dokładność dostaw, a także bezpieczeństwo ekologiczne i wiele innych czynników.

   Przewóz ponadgabarytowy to jedna z częstych usług, z których korzystają w intermodalnym przewozie, dla klientów znajdujących się w trudno dostępnych zakątkach świata transport intermodalny jest prawdziwym «poratunekiem». Jeśli twój obiekt lub produkcja znajduje się w obszarze, dostępność transportowa którego pozostawia wiele do życzenia, możesz dostarczyć towar z pomocą ponadgabarytowych transportów do określonego punktu na mapie, a następnie skorzystać z innego środka transportu z większym natężeniem ruchu.11423869_1586399468278693_384993783_o

   Chociaż często pojęcia multymodalnego i intermodalnego transportu są używane jako synonimy, między nimi jest subtelna granica formalnego charakteru, o której nie należy zapominać. Choć i w pierwszym, i w drugim przypadku wysyłka odbywa się kilkoma rodzajami transportu, w multymodalnych przewozach cała odpowiedzialność w ciągu pełnego cyklu dostawy spoczywa na jednej firmie, odpowiednio, na całą drogę wystawia się jeden dokument. Transport intermodalny charakteryzuje się tym, że przy zmianie transportu zmienia się i spedytor. Tak więc, w momencie przekazania przesyłki odpowiedzialność przechodzi w ręce innej firmy i dokumentacja powinna być wykonana odpowiednio, czyli, na przykład, twój ładunek należy złożyć nie jedno, a dwa lub więcej pełnomocnictw. Dlatego z formalnego punktu widzenia, transport intermodalny jest bardziej skomplikowany, niż multimodalny.11420281_1586399684945338_382487091_o

Jeżeli potrzebujesz dostarczyć sprzęt lub inne konstrukcje transportem samochodowym, możesz skorzystać z usług firmy Trans-Auto-D, która zajmuje się organizacją przewozów ponadgabarytowych na terenie Ukrainy, Europy, krajów WNP.